booked.net

Hírdetés

Czira Szabolcs beterjesztette az idei évi költségvetést

2019. február 4., hétfő 15:45

A nagykőrösi önkormányzat szakbizottságai lapunk megjelenésének időpontjában, január 30-án szerda délelőtt együttes ülésen tárgyalják a város 2019. évi költségvetését.

A polgármester által beterjesztett rendelet-tervezet szerint az állami központi költségvetésből Nagykőrös önkormányzata ebben az esztendőben 1 milliárd 264 millió 748 ezer forint támogatásban részesül, mely 2018-hoz képest mintegy 30 millió forinttal több. Az önkormányzat költségvetési bevétele 2 milliárd 883 millió 650 ezer forint, az előző évi költségvetési maradvány 1 milliárd 140 millió 870 ezer forint, költségvetési kiadása 3 milliárd 980 millió 654 ezer forint. A polgármester szerint a 2019. évi kiadásokat így teljes mértékben fedezik a bevételek, külső finanszírozás (hitel) igénybevételére még a tervezett fejlesztési célok megvalósításához sincs szükség. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege mínusz 1 milliárd 97 millió 4 ezer forint, melynek forrása a 2018. évben keletkezett működési és felhalmozási célú költségvetési maradvány.
Az intézményeknél a működési bevételek a 2018. évi tényadatok, illetőleg a hatályos rendeletek alapján kerültek meghatározásra. A helyi adókból a következő bevételeket reméli az önkormányzat: építményadó 210 millió forint, magánszemélyek kommunális adója 29 millió forint, iparűzési adó 690 millió forint, talajterhelési díj 3 millió forint, pótlék, bírság 5 millió forint.
Átengedett bevételként továbbra is az önkormányzatot illeti meg a gépjárműadó 40 %-a, ezt 2019-re 60 millió forintra tervezik. A Bácsvíz Zrt.-vel kötött szerződés alapján a víziközmű bérleti díj nettó 76 millió forint, mely a víziközmű hálózat fejlesztésére, felújítására és a vagyonbiztosítási díj kifizetésére használják fel. A korábbi években fel nem használt felújítási keretet a költségvetési maradvány tartalmazza.
A KÖVA-val kötött szerződés alapján az önkormányzati lakások lakbére nettó 13 millió forint, a nem lakáscélú helyiségek bérleti díja pedig nettó 55 millió forint, melyek tulajdonosi bevételként jelennek meg. A piac és vásár üzemeltetéséből származó bevétel nettó 20,6 millió forinttal került betervezésre.
Az önkormányzat gazdálkodási feladatait három szervezet látja el: a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Hivatal), a Nagykőrösi Szolgáltató Központ (NSZK) és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt.
A 2019. évi költségvetés a következők szerint tartalmazza a létszám előirányzat változásokat. A Hivatal létszáma 63 főről 59 főre csökkent, az NSZK létszáma 2019. január 1-jei hatállyal 33 fő. Az NSZK-nál belső átcsoportosítással 5 fő alkalmazása átkerült az Arany János Kulturális Központhoz, valamint 5 fő új álláshely került betervezésre a kertészeti feladtok ellátása érdekében. Így a kulturális központ létszáma az előző évhez képest 7 fővel emelkedett, az átcsoportosítás és 2 fő létszámbővítés következtében.
A minimálbér és a garantált bérminimum változása önkormányzati szinten 163 főt érint, mely járulékkal együtt mintegy 50 millió forint többlet kiadást jelent a költségvetésben. Egyéb juttatásokra egységesen bruttó 120 ezer Ft/ fő hozzájárulást terveztek be, az intézmények az évközi megtakarításból, a jogszabályi előírások betartása mellett további összeget fordíthatnak erre a célra.
2013-tól az Arany János Kulturális Központ feladata a városi rendezvények, ünnepségek teljes körű szervezése, lebonyolítása. A kiemelt programok kiadásaira ebben az évben 30 millió forint előirányzat kerül biztosításra az intézmény számára.
A költségvetés egyaránt tartalmazza a korábbi években megkezdett és az új, induló fejlesztéseket 800 millió forinttal. Kiemelt beruházások: piaccsarnok és környezetrendezése 380 millió forint, Temetőhegyi városrész útépítése 230 millió forint, ingatlanberuházás önrésze a Ceglédi út 26. szám alatti Kinizsi sporttelepen 77 millió forint. Új beruházások: Belterületi utak fejlesztése (Bárány u. lakótelep.) 30 millió forint, Kecskeméti úti járdák felújítása 50 millió forint.
Európai uniós forrásból finanszírozott új projekttel jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat.

Az önkormányzat 32 millió forinttal támogatná a tűzoltóság működését, míg sporttámogatásra 10 millió forintot, kulturális támogatásra 4 millió forintot, a Czira Szabolcs által előzetes képviselő-testületi hozzájárulás nélkül elkölthető polgármesteri keretre pedig 3 millió forintot kívánnak elkülöníteni.

A városi kommunikációs feladatok dologi kiadására, azaz az Önkormányzati Hírek (ÖH) nyomdaköltségére, terjesztésére 38 millió forintot terveznek. Mindehhez jön még a lapot készítő négy kabinettag éves bérezése, amely külön kimutatásra nem került, de becslések szerint így az ÖH már jóval több, mint 50 millió forintjába kerül a nagykőrösi adófizetőknek.

könyvelő

Programajánló

Hírdetés

Minden jog fenntarva