booked.net

Hírdetés

Krónika – 2018. IV.

2019. február 4., hétfő 16:29

Az év utolsó három hónapja sem telt el a „békés jövő” feletti szemlélődéssel.

Öröm volt a múzeumátadás, a Temetőhegyi-utak elkészülte. De minderre rányomta bélyegét a „csatornapénz” kifizetésének zavarodottsága. Valamint a gyűlölködés intenzitásának nem csökkenő mértéke sem adott okot a bizakodásra!

Október
Még a múlt havi testületi ülésen lett nyilvános, hogy a város pályázati pénzből tervezi a Ceglédig tartó kerékpárútnak a Gaál-kastélyig tartó részét.
Vannak, akik emlékeznek rá, hogy a „három-várost” – Kecskemét-Kőrös-Cegléd – közötti kerékpártút megvalósulását valójában Kustár Tamás alpolgármesterként egyengette. Ennek Katonatelepig tartó szakasza néhány éve el is készült. Kustár lemondásával – egészen eddig – hosszú csend következett! Ma már senki nem beszél a korábbi alpolgármester alaposan indokolt ötletéről.
(Természetesen az ÖH – Önkívületi Hírek – erről is-arról is hallgat!)
Országos visszhangja volt az elhíresült „Sargentini-jelentés” helyi önkormányzati – kisvárosi! – a parlamentet is megelőző elutasításának! (Vö: „Jegenyefák sem nőnek az égig!”)
E hónap másodikán – az eredeti határidő jelentős csúszásával! – került ünnepélyes átadásra a „tetőtől-talpig” felújított egykor Városi Múzeum.

A bensőségesen rendezett átadáson részt vettek kormányzati tényezők is: dr. Rétvári Bence államtitkár, L. Simon László parlamenti képviselő. A helyi egyházakat Hernádi László esperes-plébános, és nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök képviselte.
Egyébként az épület átadása központi része volt a város 650-ik „születésnapjaként” rendezett október 1-5. közötti ünnepségeknek.
A Harcosok Klubja karatékája, Tóth Csenge az U-21 kategória bajnoka lett.
A „Majtényi-iskola” udvarán kopjafát avattak az iskola egykori tanítói-tanárai tiszteletére.
Majdnem botrányba fulladt az MSZP-s Újhelyi István EU-s képviselő megjelenése, az eredetileg az MSZP kezdeményezésére szervezett fórumon, ahol a Fideszesek alkották a közbekiabáló többséget.

A hónap végén megalakult a Városi Fotóklub. Vezetője Botocska Péter közismert, és sikeres fotógráfus…   
Arany János halálának ünnepén, 22-én a költő szobránál rendezték a hagyományos megemlékezést. Az emlékbeszédet dr. Szilágyi Miklós irodalomtörténész mondta.
Nagy sikerrel, mutatta be Csemőben a „Didergő király” c. mesedarabot a Körszínház társulata.

November

Az egykori múzeumigazgató-levéltárvezető dr. Balanyi Béla lánya, Balanyi Bibiána lett a „MENSA” Világszervezet elnöke!
Az ’56-os Forradalom”- ra emlékezett a város november 4-én, a Forradalom leverésének kezdetén.
Érdekes, a „Kőrösi nagyasszonyok” című előadásában mutatta be a Beretvás-família néhány nőtagját dr. Erdélyi Erzsébet ny. főiskolai docens, helytörténész.
Dr. Novák László Ferenc, az egykor Városi Múzeum negyven évig volt igazgatója, lapunkban foglalata össze az intézmény élén eltöltött aktív éveinek történetét.
A polgármester döntése alapján, „zárt ülésen” tárgyalta a képviselőtestület a városvezetés, és a „Petőfi Sportcentrum” közti, évek óta húzódó per újabb fordulatát. A Kúria döntése alapján a város 80 millióval tartozik Petőfi Mártonnak!
Az aktuális közgyűlésen Kustár Tamás – mint a polgármester „különmegbízottja”! – beszámolt a Víziközmű Társulat májusi, és immár utolsó küldöttgyűlésen elhangzottakról.
A részletes ismertetést a szokásos „élénk - személyeskedő - vita” követte, melynek lezárásaként a többség elfogadott egy zavaros, megállapodás-féle tervezetet. Mely pontot tett volna a „csatornapénz” lakosságot illető utolsó részének kifizetésére.     
A Budapesten rendezett Shin-kyokushin Európa bajnokságon korosztályos első lett Tóth Csenge.
A Pedagógus Klub ez évi utolsó összejövetelén, Szentpéteri Zsuzsa, vetített képekkel illusztrált előadásában mutatta be Budapest – „Pest-Buda” arculata – városképi kialakulásának 150 esztendős történetét.
22-én megkoszorúzták Kovács Sándornak, a konzervgyár legendás igazgatójának mellszobrát. Emlékbeszédet dr. Ábrahám Tibor, egykori, közeli munkatársa mondott.

Az esztendő utolsó „Közmeghallgatására” ezúttal is az aktuális testületi ülés bevezető részében került sor. Elsőként Suba Lajos, az Arany János Református gimnázium immáron nyugdíjas igazgatója próbálta részletesen bizonyítani, hogy a városfejlesztéssel kapcsolatban, többször elmondott kritikai észrevételeit a jobbítás szándéka motiválta! Válaszában Czira Szabolcs valamennyit visszautasította, és kinyilvánította Suba Lajos személyével kapcsolatos averzióját!

December

A hónap vitathatatlanul nagy visszhangot keltő testületi döntése volt: A város visszautalja a Víziközmű Társulatnak azt a 217.241.476.- forintot, amit a Társulat, nem sokkal korábban a város számlájára utalt.
A történtek hátterében az a tény áll, hogy:
1.Ez az összeg a csatornaépítő közösséget illeti, mint a „pénz- visszajár” része, és amit a Társulatnak lett volna kötelessége kifizetni. Egyben lehetősége is!
2.Miután a Társulat nem tette egyértelművé, hogy az év eleje óta folyik a felszámolása, ezért az érdekeltek megdöbbenéssel értesültek utólag az eljárás megtörténtéről!
Ezzel összefüggésben került a városhoz a fenti összeg, valamint az ingó vagyonrész átadása a városházának.
Mindennek a következménye a kifizetések bizonytalansága! Mivel a „Csatorna-beruházásban” – elvileg! – nem volt szerepe a városvezetésnek, így a visszajárót sem utalhatja.
Ez is speciális helytörténeti adalék.
A „Szent Karácsony” magasztosságát emelve, a városháza előtti „hóemberkék”, és a fényárban úszó „glóriás Angyal” után, a Városháza kapuján két harsonás arkangyal is hívatott fokozni a város ünnepi hangulatát.
Az év utolsó testületi ülésén, dr. Nyíkos Sára „címzetes” főjegyző nyúlfarknyi tájékoztatásából lett nyilvános, hogy a Nemzeti Adó-és, Vámhivatal lefoglalta az „Alföld Aqua” objektumként átépített egykori strand Ceglédi-úti szárnyát.
(Ennek még lehetnek „csiklandós” részletei!)  

Kétségtelen örömteli hír volt a „Temető-hegyi”  utak szilárdburkolatú kiépítése! Érdekes, hogy nem volt semmiféle „cicomával” körített átadás! Szalagátvágás, hordógurítás, polgármesteri megjelenés, stb. (De ami késik, nem múlik?)
Karácsony ünnepe és az évzáró hangulatnak méltó rendezvénye volt a Weiner Leó Zeneiskola magasztos indíttatású hangversenye, amire a műház színháztermében került sor!

Tóth Barna

Programajánló

Hírdetés

Minden jog fenntarva