booked.net

Hírdetés

2018. november 21., szerda 18:21

Sokszor és sokan megpróbálták már a bűn, a bűnözés fogalmát meghatározni, és olyan társadalmi szabályokat, törvényeket alkotni, létrehozni, melyek betartása egyfajta garancia az emberi együttélésre, bűnelkövetés nélkül.

A keresztény vallási kultúrában ezzel a problémával a tízparancsolat foglalkozik, melyet annakidején – legalább is a biblia szerint – Istentől eredően kőtáblába vésve Mózes, a zsidó nép akkori vezetője hozott le a hegyről.

Ebben pontosan meg vannak határozva azok a bűnök, amelyek sajnos még mai, civilizáltnak mondott világunkban is léteznek, melyeket mostanság is igen gyakran elkövetnek. Ez azt bizonyítja, hogy az emberi lélek évezredek óta nem igazán változott, és a technikai civilizáció sem hozott javulást ezen a téren.

A ma embere, aki a XXI. század korának embere, egy fejlett technikai civilizációban él, és szereti átlépni a társadalom írott és íratlan szabályait, törvényeit, és saját magát azok fölé helyezni. Az emberi együttélésnek mindig is voltak szabályai, ezek betartása hozta el az ember számára az igazi szabadságot, nem pedig azok módszeres megsértése. Sajnos abban a korban élünk, amikor az egyén saját magát mindennél többre tartja, és azt gondolja, hogy saját önmegvalósítása során ez neki jár.

Korunk egyik legnagyobb bűne, és talán minden bűn eredője az irigység és az önzés. Mert az irigység együtt az önzéssel nem engedi, hogy tiszteld felebarátodat, és sokan más tulajdonát és életét sem kímélik azért, hogy megszerezzék azt, ami neki van.

A bűn eredője tehát nem más, mint saját magunknak mindenek fölé helyezése – önzésünk, irigységünk révén -, mert ezzel másokat hozunk hátrányos, kiszolgáltatott, megalázó helyzetbe, korlátozva az ő szabadságukat.

Ez bizony nem jól van így!

Éppen ezért azt tanácsolom Kedves Olvasó, hogy sohase legyél irigy és önző másokkal szemben, hanem inkább mértékletes és belátó, mert így másokat nem alázol meg, és a tiszteletet előbb-utóbb megkapod tőlük azért, mert felismered bennük a tehetséget és a tenniakarást.

Jó lenne, ha így működne a világ, de sajnos ez nem így van manapság, a társadalomban iszonyatos feszültségek gerjednek, ami szétveri a társadalom törvényeit, írott és íratlan szabályait.

Ha ez bekövetkezik a címben említett bűnözés miatt, akkor bizony már nem beszélhetünk emberi társadalomról, hanem csak egy káoszról, melytől minden egyes ember szenved…
 

ábrahám

Programajánló

Hírdetés

Minden jog fenntarva